Moscow International Workshop ACM ICPC 2015, hosted by MIPT.

 

Match Score:
Northern
21
3676:00
:
21
2982:00
Moscow

MIPT 2015; Contest A.3

Last success: 04:52:45, SPb ITMO University 2 (Zban, Podtelkin, Belonogov), problem F
Last Submit: 04:59:45, HSE: Scandetia (Iskhakov, Khadaev, Sabyanin), problem I

PlaceTeam nameA
0/7
B
10/16
C
0/0
D
4/9
E
9/19
F
3/3
G
6/11
H
3/12
I
6/37
J
1/1
TotalTimeDirtSE
1.
SPb ITMO University 2 (Zban, Podtelkin, Belonogov)
-
+
0:19
-
+
3:43
+
1:18
+
4:53
+1
2:42
+1
3:13
+
1:38
+
4:39
8138520%0.48
2.
Moscow SU: Trinity (Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin)
-5
4:53
+
0:22
-
+4
4:31
+
2:06
+
3:59
+
0:44
+1
2:32
+1
1:47
-
7108146%0.41
3.
SPb SU: Base (Gordeev, Ershov, Pyshkin)
-
+
0:19
-
+
4:18
+
0:49
-
+2
2:08
+
2:39
+
3:20
-
685325%0.37
4.
Moscow SU: SG (Dubinin, Mokin, Shapovalov)
-
+1
0:13
-
+1
3:59
+1
1:17
+
3:58
+
2:57
-
+1
2:02
-
694640%0.37
5.
MEPhI: Cupcakes (Bidzilya, Urtashev, Minakov)
-
+
0:27
-
-
+
1:44
-
+1
1:15
-
+
4:15
-
448120%0.22
6.
SPb SU: First Ascent (Sayranov, Makarov)
-1
5:00
+1
0:23
-
-
+2
4:15
-
+1
1:40
-1
5:00
+2
3:15
-
469360%0.22
7.
HSE: Scandetia (Iskhakov, Khadaev, Sabyanin)
-
+
0:22
-
-
+
2:35
-
-
-
-24
5:00
-
21770%0.05
8.
HSE: N7 (Lazarev, Svyatokum, Urusov)
-
+
0:16
-
-
+2
4:01
-
-
-6
5:00
-
-
229750%0.05
9.
SPb AU: Heartless Turtles (Nikolay Zhidkov,Vsevolod Stepanov,Ilya Shevchenko)
-
+
0:30
-
-
+5
4:36
-
-
-
-3
3:28
-
240671%0.05
10.
SPb AU: Stack OverFlower (Kravchenko, Tretyakova, Bugakova)
-1
1:31
+4
4:19
-
-
-
-
-
-
-
-
133980%0.00
Submits sent:716091931112371115
Accepted:0
(0%)
10
(62%)
0
(0%)
4
(44%)
9
(47%)
3
(100%)
6
(54%)
3
(25%)
6
(16%)
1
(100%)
42
(36%)
Dirt:0
(0%)
6
(37%)
0
(0%)
5
(55%)
10
(52%)
0
(0%)
5
(45%)
2
(40%)
4
(40%)
0
(0%)
32
(43%)