Moscow International Workshop ACM ICPC 2015, hosted by MIPT.

 

Match Score:
Southern
29
3928:00
:
33
3974:00
Ukraine

Botan Investment Cup

Last success: 04:31:03, LNU+UrFU (Borozdin, Pryshchenko), problem J
Last Submit: 04:59:42, Voronezh SU 1 (Babkin, Zemlyanukhin, Tretyakova), problem I

PlaceTeam nameA
10/12
B
10/13
C
0/0
D
10/10
E
2/4
F
1/1
G
0/0
H
8/8
I
5/51
J
6/10
K
10/26
L
0/1
TotalTimeDirtSE
1.
Lviv NU: Penguins (Herasymiv, Bilyi, Savitskyi)
+
0:23
+
1:25
-
+
0:11
+1
3:08
+
4:05
-
+
1:42
+2
1:09
+
2:05
+
1:05
-
997325%0.31
2.
Saratov SU: Daemons (Davtyan, Kudasov, Sagunov)
+
0:23
+1
1:32
-
+
0:31
+1
4:18
-
-
+
1:59
+3
3:42
+1
1:40
+
2:16
-
8110142%0.24
3.
LNU+UrFU (Borozdin, Pryshchenko)
+
0:24
+
1:15
-
+
0:20
-
-
-
+
2:42
+1
3:23
+1
4:32
+1
1:46
-
792230%0.16
4.
Looksery: push --force (Zadorozhnii, Rubanenko)
+1
0:30
+
2:11
-
+
0:25
-
-
-
+
3:12
-9
4:59
+1
1:15
+3
2:22
-
669545%0.10
5.
Kyiv NU: Frogs (Zdomsky)
+
0:26
+
0:54
-
+
0:09
-
-
-
+
2:35
+13
4:04
-
+1
1:29
-
685770%0.12
6.
* Innopolis U: Kiyan, Mashrabov, Savinov
+
0:23
+2
3:27
-
+
0:50
-
-
-
+
3:50
-
+
3:20
+2
1:47
-1
1:08
689740%0.10
7.
Voronezh SU 1 (Babkin, Zemlyanukhin, Tretyakova)
+
0:33
+
1:55
-
+
0:28
-
-
-
+
3:09
-1
5:00
-
+
1:10
-
54350%0.04
8.
Kyiv NU: Flawless (Furko, Chorniy, Moldovan)
+
0:42
+
1:21
-
+
0:18
-
-
-
-
-15
3:57
+1
3:46
+2
1:40
-
552737%0.08
9.
Volgograd STU 1 (Agafonov, Ngo, Nozdrenkov)
+
0:21
+
1:35
-
+
1:06
-
-
-
+
4:00
-
-
+5
3:13
-
571550%0.04
10.
Kazan FU 1 (Yamilov, Salyakhutdinov, Belov)
+1
0:32
+
1:54
-
+
1:18
-
-
-
-
+2
3:57
-
+2
3:39
-
578050%0.10
Submits sent:121301041085110261136
Accepted:10
(83%)
10
(76%)
0
(0%)
10
(100%)
2
(50%)
1
(100%)
0
(0%)
8
(100%)
5
(9%)
6
(60%)
10
(38%)
0
(0%)
62
(45%)
Dirt:2
(16%)
3
(23%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
21
(80%)
4
(40%)
16
(61%)
0
(0%)
48
(43%)