Moscow International Workshop ACM ICPC 2015, hosted by MIPT.

 

Match Score:
Moscow
36
4305:00
:
28
3564:00
Southern

AIM Fund Cup

Last success: 04:57:59, Moscow SU: SG (Dubinin, Mokin, Shapovalov), problem D
Last Submit: 04:59:48, Moscow SU: Narwhals (Pavlov, Pobegaylo, Dzhunusov), problem C

PlaceTeam nameA
9/22
B
1/10
C
2/17
D
1/1
E
10/10
F
3/6
G
9/31
H
9/10
I
10/16
J
8/26
K
2/18
TotalTimeDirtSE
1.
Moscow SU: SG (Dubinin, Mokin, Shapovalov)
+1
1:17
-3
4:41
+
1:53
+
4:58
+
0:13
+
3:07
+2
0:30
+
0:55
+
0:47
+
2:08
-
9100825%0.32
2.
Saratov SU: Daemons (Davtyan, Kudasov, Sagunov)
+1
1:43
-4
4:56
+1
2:11
-
+
0:12
+
3:51
+3
1:29
+
0:39
+
0:25
+
1:55
+
3:12
9103735%0.31
3.
Moscow SU: Trinity (Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin)
+
1:16
+2
2:58
-
-
+
0:15
+1
4:39
+1
1:04
+
0:18
+1
0:35
+1
2:47
-3
4:58
895242%0.26
4.
Moscow SU: Narwhals (Pavlov, Pobegaylo, Dzhunusov)
+
1:29
-
-11
5:00
-
+
0:07
-
+2
0:55
+
1:12
+
0:23
+
2:19
+3
4:25
775041%0.19
5.
MEPhI: Cupcakes (Bidzilya, Urtashev, Minakov)
+
1:49
-
-
-
+
0:14
-2
4:58
+
1:38
+
1:16
+
0:41
+2
3:05
-10
4:14
656325%0.08
6.
Volgograd STU 1 (Agafonov, Ngo, Nozdrenkov)
+
2:40
-
-
-
+
0:14
-
+1
1:33
+1
1:48
+1
0:56
+2
4:40
-
681145%0.08
7.
HSE: N7 (Lazarev, Svyatokum, Urusov)
+3
1:23
-
-3
4:59
-
+
0:14
-
+9
3:38
+
1:02
+
0:18
+7
4:17
-
6103276%0.08
8.
Kazan FU 1 (Yamilov, Salyakhutdinov, Belov)
+2
3:03
-
-
-
+
0:21
-
+1
2:55
+
3:25
+3
0:50
+4
4:38
-
6111262%0.08
9.
Voronezh SU 1 (Babkin, Zemlyanukhin, Tretyakova)
+2
3:58
-
-
-
+
0:16
-
+
1:17
+
1:34
+1
1:03
-2
5:00
-
554837%0.06
10.
Volgograd STU: prlong longf (Gorbushin, Kichatov, Tran)
-4
4:31
-
-
-
+
0:17
-
-3
2:04
-
+
0:39
-
-
2560%0.00
Submits sent:22101711063110162618167
Accepted:9
(40%)
1
(10%)
2
(11%)
1
(100%)
10
(100%)
3
(50%)
9
(29%)
9
(90%)
10
(62%)
8
(30%)
2
(11%)
64
(38%)
Dirt:9
(50%)
2
(66%)
1
(33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
19
(67%)
1
(10%)
6
(37%)
16
(66%)
3
(60%)
58
(47%)